Miljøet spiller en stadigt større rolle i vores tankegang, og måde at drive vores virksomhed på. Vi laver løbende nye tiltag for at formindske vores energiforbrug, og køber i dag mange af vores materialer gennem miljøbevidste leverandører.

Vi køber f.eks. de fleste af vores pakkematerialer hos Antalis, som arbejder ansvarligt, og løbende sætter mål for forbedringer indenfor bæredygtighed.
Læs mere på Antalis’ charter om bæredygtighed.

Genbrug og genanvendelse

Bare fordi en flyttekasse har været brugt, kan den sagtens bruges igen. Vores materialer er af en sådan kvalitet at de sagtens kan tåle at blive brugt mere en én gang.

Når materialerne ikke længere kan bruges, sørger vi for at de bliver sendt til genbrug. På den måde belaster vi miljøet mindst muligt, og sparer oven i købet vores kunder for en masse udgifter.

CO2 neutralt website

Siden juni 2010 er vi tilmeldt ordningen for CO2 neutrale hjemmesider. Det betyder i praksis at CO2 udledningen fra denne hjemmesiden (samt brugen heraf) neutraliseres ved opstilling af vedvarende energi, samt køb af CO2-kvoter.

Læs mere på vores certifikat hos IngenCO2.