I slutningen af 2016 påbegyndte vi processen vedr. generationsskifte i JH Transport. For en måned siden blev der så sat underskrift på overdragelsespapirerne, hvilket betyder, at JH Transport nu ejes i fællesskab af Johnny, Skipper og Mikkel.

Det har været en interessant og meget lærerig proces. Udover det rent praktiske vedrørende generationsskiftet, har processen været med til at sætte nogle tanker igang hos alle involverede parter. Vi er således undervejs blevet klogere på, hvad vi hver især vil med virksomheden, og hvilke ønsker og tanker vi gør os om fremtiden for JH Transport.

Rollefordelingen i JH Transport forbliver stort set uændret. Johnny fortsætter som ansvarshavende direktør, Skipper som daglig leder, og Mikkel som ansvarlig for IT og den generelle daglige administration.

Som led i generationsskiftet og for første gang i firmaets historie har vi valgt også at etablere en bestyrelse, hvis formål bliver at varetage den overordnede og strategiske ledelse af selskabet.
Med i bestyrelsen sidder foruden Johnny, Skipper og Mikkel også Karsten Bonde Nielsen samt Jens Cronval.
Karsten sidder til daglig med ansvar for al kørsel uden for Danmark og har tidligere selv kørt som chauffør, siden han for 22 år siden, som 18 årig fik det store kørekort.
Jens er direktør i Heidelberg Danmark og kan med sin baggrund inden for salg og økonomi bidrage med værdifuld sparring ifm. firmaets fremtidige virke.

Vi ser alle meget frem til de kommende år, og glæder os til at udvikle virksomheden.

About Mikkel Hansen