I marts 2015 stod vi for opstilling af udstillingen Ruptures af den kinesiske samtidskunster Ai Weiwei, arrangeret af Faurschou Foundation.

Opgaven indbefattede bl.a. opmagasinering, transport samt udpakning af flere forskellige kunstværker, hvor vi på foranledning af og i samarbejde med Faurschou Foundation, stod for opstilling af de forskellige værker.

All photos by Anders Sune Berg, © Faurschou Foundation.